Privacy Policy

VARFÖR BORDE JAG LÄSA DETTA?

Denna policy förklarar hur vi på Running Flamingos AB samlar ihop och skyddar din information

VILKA PERSONUPPGIFTER VI SAMLAR IN OCH VARFÖR VI SAMLAR IN DEM

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig. Personuppgifter som kommer att behandlas inkluderar, namn, födelsedatum, adress, e-postadress, telefonnummer.

Syftet med en sådan behandling är för att Running Flamingos AB skall kunna fullgöra sina åtaganden gentemot dig. Fullgörandet består av att leverera den tjänst som du beställt.
Behandling av dina personuppgifter kan även komma att ske för att vi skall kunna uppfylla förpliktelser enligt lagar och förordningar, t.ex. gällande säkerhet. Behandlingen kan även innefatta uppgifter om kontakter mellan dig och Running Flamingos AB, t.ex. noteringar om frågor och klagomål.

Genom att aktivt godkänna våra villkor på www.therunningscompany.se, vid köp eller hjälp över e-post eller telefon, samtycker du till insamling och behandling av dina personuppgifter enligt vad som anges i denna skrivelse.
Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke till behandlingen.

HUR LÄNGE VI BEHÅLLER ERA UPPGIFTER

Dina uppgifter kommer att sparas så länge det är nödvändigt för att uppfylla ändamålen ovan. Genom din beställning av tjänst medger du att dina personuppgifter kommer att lagras av Running Flamingos AB i två år. I syfte av marknadsförning som nyhetsbrev behåller vi informationen tills du aktivt tar bort dig själv från nyhetsbrevslistan. Du kan enkelt göra detta via en länk i slutet av varje nyhetsbrev.

VILKA VI DELAR DINA DATA MED

De personuppgifter vi behandlar om dig kan även komma att delas med företagets samarbetspartners, samt av företagets anlitande leverantörer av administrativa tjänster samt systemtjänster.

Genom att lämna dina personuppgifter samtycker du till att vi kan komma att behandla dina personuppgifter utanför EU och EES. I de fall personuppgifter behandlas utanför EU/EES föreligger antingen ett beslut från kommissionen om att tredjelandet ifråga säkerställer en adekvat skyddsnivå eller lämpliga skyddsåtgärder som säkerställer att dina rättigheter skyddas.

VILKA RÄTTIGHETER DU HAR ÖVER DINA DATA

Tillgång: Du kan alltid begära ut en kopia av det data vi har om dig.
Rättelse: Vi vill att allt data ska vara korrekt. Du kan alltid be oss rätta eller ta bort information du anser inte är korrekt.
Borttagning: Du kan alltid begära att vi tar bort din information. Vi kan dock tyvärr inte ta bort information som vi måste behålla enligt lag (e.g bokföring).
Data flytt: Du kan alltid be oss att flytta din information till en annan källa som du kontrollerar. Igen gäller detta inte information som lagen kräver att vi behåller.
Borttagning av tillstånd: Du kan ta bort ditt tillstånd från oss att använda för alla ändamål, e.g nyhetsbrev när du vill. Du kan göra detta genom att maila oss på info@therunningcompany.se
Klagomål: Du har alltid rätt att skicka ett klagomål till den lokala rättsliga enheten för dataskydd. i Sverige är detta datainspektionen.

Om du vill genomför en av ovan handlingar, behöver du bara kontakta oss via telefon eller mail via kontaktdetaljerna nedan. Om du vill kontakta Datainspektionen direkt, gör du det utan oss som mellanhand.

KONTAKTFORMULÄR

Om du har några frågor runt denna policy, hur vi använder din information, eller dina rättigheter kan du alltid kontakta oss. Detta gör du med följande detaljer:

Mail: info@therunningcompany.se

Telefon: 0704603497
Telefontid: 08.00 – 16.00 (vardagar)

Adress:
Running Flamingos AB
Dalgatan 71 A
796 31 Älvdalen

YTTERLIGARE INFORMATION

Personuppgiftsansvarig är Running Flamingos AB, org. nr. 559292-7163, 0704-603497, Mässvägen 36, 796 31 Älvdalen. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av  dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på info@therunningcompany.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

KOMMENTARER

När besökare lämnar kommentarer på webbplatsen samlar vi in de uppgifter som visas i kommentarsformuläret samt besökarens ip-adress och user agent-sträng som hjälp för detektering av skräpmeddelanden.

En anonymiserad sträng som skapats utifrån din e-postadress (även kallat hash-värde) kan komma att sändas till tjänsten Gravatar för att avgöra om du finns registrerad där. Integritetspolicyn för tjänsten Gravatar finns på https://automattic.com/privacy/. När din kommentar har godkänts kommer din profilbild att visas publikt tillsammans med din kommentar.

COOKIE-FILER

Om du lämnar en kommentar på vår webbplats kan du välja att spara ditt namn, din e-postadress och webbplatsadress i cookie-filer. Detta är för din bekvämlighet för att du inte ska behöva fylla i dessa uppgifter igen nästa gång du skriver en kommentar. Dessa cookie-filer gäller i ett år.

Om du har ett konto och loggar in på denna webbplats kommer vi att skapa en tillfällig cookie-fil för att kontrollera om din webbläsare accepterar cookie-filer. Denna cookie-fil innehåller ingen personligt identifierbar information och försvinner när du stänger din webbläsare.

När du loggar in kommer vi dessutom att skapa flera cookie-filer för att spara information om din inloggning och dina val för utformning av skärmlayouten. Cookie-filer för inloggning gäller i två dagar och cookie-filer för layoutval gäller i ett år. Om du kryssar i ”Kom ihåg mig” kommer din cookie att finnas kvar i två veckor. Om du loggar ut från ditt konto kommer cookie-filerna för inloggning att tas bort.

Om du redigerar eller publicerar en artikel kommer en extra cookie-fil att sparas i din webbläsare. Denna cookie-fil innehåller inga personuppgifter utan anger endast inläggs-ID för den artikel du just redigerade. Den gäller under 1 dygn.

INBÄDDAD INNEHÅLL FRÅN ANDRA WEBBPLATSER

Artiklar på denna webbplats kan innehålla inbäddat innehåll (exempelvis videoklipp, bilder, artiklar o.s.v.). Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig precis på samma sätt som om besökaren har besökt den andra webbplatsen.

Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med sagda inbäddade innehåll, inklusive spårning av din interaktion med detta inbäddade innehåll om du har ett konto och är inloggad på webbplatsen i fråga.

Varukorg
Rulla till toppen